2020-02-21

Ogłoszenie Dyrektora Bieruńskiego Centrum Usług o naborze na stanowisko urzędnicze Referenta w Sekretariacie

Rekrutacja do przedszkoli
2020-02-26
Uwaga! Zmiana adresu poczty elektronicznej
2020-02-27

Informujemy, że od 1 marca 2020 r. oficjalnym adresem poczty elektronicznej Bieruńskiego Centrum Usług będzie adres sekretariat@bcu.bierun.pl.