2020-03-10

W ostatnim okresie słowo „koronawirusa” było odmieniane na wszystkie sposoby. Trwają intensywne działania służb sanitarnych i epidemiologicznych na terenie całego kraju diagnozujące ewentualne zagrożenie i reagujące na nie. Również w Bieruniu utrzymywany jest stan gotowości do działań na wypadek wystąpienia zagrożenia. Pion zarządzania kryzysowego, inspekcje, służby i straże są w pełnej gotowości.

2020-03-11

W związku z ogłoszonym przez Premiera komunikatem wszystkie bieruńskie placówki oświatowe w tym szkoły i przedszkola w okresie 12 do 25 marca 2020 r. będą funkcjonowały w ograniczonym zakresie. Od dnia 16 marca 2020 r. uczniowie szkół i wychowankowie przedszkoli pozostają w domach, natomiast w dniach 12-13 marca 2020 r. szkoły i przedszkola będą zapewniać opiekę dla dzieci i młodzieży TYLKO w wyjątkowych przypadkach.

2020-03-12

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz idącymi za tym decyzjami Rady Ministrów, podjęte zostały szczególne środki ostrożności.

2020-03-23

20 marca 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. W rozporządzeniu określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Komunikat – przedłużenie terminu zamknięcia placówek
2020-03-23

Zawieszenie zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych przedłużone zostało do Świąt Wielkanocnych, tj. do 10 kwietnia 2020 r.