Zapytanie ofertowe na zakup komputerów przenośnych
2020-04-08

Bieruńskie Centrum Usług zachęca firmy lokalne (ale nie tylko) do składania ofert na dostawę komputerów przenośnych niezbędnych do zdalnej nauki na potrzeby realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Szczegóły oraz pełna treść oferty znajdują się na stronie: bip.bierun.pl

2020-04-09

UWAGA RODZICE!

Przypominamy, że postępowania rekrutacyjne do bieruńskich przedszkoli zostały zakończone.

Informacja o pożyczkach z MPKZP
2020-04-16

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (MPKZP) przy Bieruńskim Centrum Usług podjął decyzję, że w miesiącu maju br. nie będą udzielane pożyczki.

2020-04-17

Przypominamy, że trwa nabór do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Bieruniu na rok szkolny 2020/2021.

Kształcenie na odległość przedłużone do 24.04.2020!
2020-04-24

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty
2020-04-25

Jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

Oświadczenie Burmistrza Miasta Bierunia w sprawie możliwości otwarcia przedszkoli
2020-04-30

Oświadczenie Burmistrza Miasta Bierunia w sprawie możliwości otwarcia przedszkoli od 6 maja 2020:

https://www.bierun.pl/main/aktualnosci/Oswiadczenie-Burmistrza-Miasta-Bierunia-w-sprawie-otwarcia-przedszkoli-w-Bieruniu/idn:5669