2020-08-24

Szanowni Mieszkańcy!

Pragniemy poinformować, że w roku szkolnym 2020/2021 edukacja w Mieście Bieruń planowana jest w formie nauczania stacjonarnego. Odbywać się ona będzie oczywiście z uwzględnieniem obowiązujących obostrzeń, a także wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, a ewentualne zamykanie placówek oświatowych i przechodzenie na kształcenie zdalne będzie zależne od sytuacji epidemicznej w naszym mieście oraz bezpośrednio w jednostce. O wszystkich zmianach będziecie Państwo na bieżąco informowani.

2020-08-28

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 i powrotem dzieci do szkół i przedszkoli informujemy, iż w dniu dzisiejszym na stronach internetowych jednostek oświatowych zostaną opublikowane szczegółowe procedury dotyczące organizacji kształcenia i wychowania w reżimie sanitarnym.