2020-09-18

Informujemy, iż u jednego z wychowanków Przedszkola nr 1 w Bieruniu potwierdzono obecność koronawirusa. Po uzyskaniu telefonicznej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach oraz po uzgodnieniu z organem prowadzącym, podjęta została decyzja o zawieszeniu zajęć stacjonarnych w grupie, do której uczęszcza dziecko. Zajęcia zostaną zawieszone na okres od 18 września do 27 września 2020 r. UWAGA! Pozostałe grupy przedszkola działać będą nadal w systemie stacjonarnym!

2020-09-25

Ekologiczne przedszkola i szkoły – to cel do jakiego dąży Miasto Bieruń. Wkrótce zrealizowane zostaną kolejne projekty, stanowiące ogromny krok na drodze do osiągnięcia tego celu.