Ważna informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych!

2020-05-04

Drodzy Rodzice!

W związku z możliwością objęcia opieką przedszkolną Państwa dzieci dzisiaj, tj. 4 maja 2020 r. zostały do Was wysłane drogą mailową wstępne zapytania dotyczące potrzeby objęcia Waszych dzieci opieką przedszkolną. Informacje te są niezbędne, aby zapewnić odpowiednie i bezpieczne warunki sanitarne, zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Jednocześnie informujemy, że:

 • z zajęć opiekuńczych w przedszkolu mogą korzystać wyłącznie dzieci, wykazujące się wystarczającą samodzielnością, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;
 • kryteria przyjmowania do placówki zostaną podane w późniejszym terminie, po rozeznaniu potrzeb;
 • nastąpi zmiana organizacji pracy w placówce (zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia);
 • z sali będą usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, klocki, gry, puzzle;
 • liczba zabawek będzie ograniczona;
 • nie będzie można zapewnić dzieciom swobodnego poruszania się po sali;
 • dzieci będą musiały spędzać czas w odpowiednich odległościach od siebie;
 • nie będą organizowane wyjścia poza teren placówki, np. spacery;
 • nie będzie możliwości korzystania z urządzeń rekreacyjnych na przedszkolnym placu zabaw (ponieważ nie mamy możliwości dezynfekowania go po każdorazowym użyciu przez grupę);
 • dzieci mające objawy przeziębienia lub choroby nie będą przyjmowane do przedszkola


Rodzice decydujący się skorzystać z opieki przedszkolnej są zobowiązani do:

 • przekazania Dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka;
 • przyprowadzania do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych;
 • nie posyłania dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;
 • nie posyłania dziecka do przedszkola, jeśli w domu przebywa ktoś z objawami przeziębienia lub grypy;
 • dopilnowania, aby dziecko nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;
 • przestrzegania procedur obowiązujących w przedszkolu w czasie epidemii;
 • wyrażenia zgody na pomiar temperatury u dziecka;
 • stałej dostępności telefonicznej;
 • regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny. Powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. (Proszę wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku małych dzieci bardzo trudno jest utrzymać reżim sanitarny. Kilkulatki notorycznie dotykają różnych rzeczy, a potem swoich twarzy).

 

UWAGA RODZICE!!! Prosimy o podjęcie przemyślanej i odpowiedzialnej decyzji oraz rozważenie zagrożenia, jakie niesie przebywanie Państwa dziecka w grupie, w czasie trwającej pandemii!!

 

Bieruń, 4 maja 2020 r.