Informacje o projekcie zdalna szkoła

2020-05-05

Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: I. „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Realizacja projektu: 9 kwiecień 2020 r. – 9 październik 2022 r.

Wartość projektu: 70 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 70 000,00 zł

 

Projekt jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.
Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

 

Celem projektu jest wsparcie uczniów i nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Szczegółowe informacje i realizacja projektu w szkołach podstawowych: