Kolejna partia laptopów dla uczniów bieruńskich szkół podstawowych

2020-06-05

Do bieruńskich uczniów szkół podstawowych trafi kolejna partia laptopów, które zakupiła Gmina Bieruń z projektu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POPC na lata 2014-2020.

Dyrektorzy szkół podstawowych przekażą w użyczenie sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom z rodzin wielodzietnych na czas trwania zdalnego nauczania.