Wakacyjna rekrutacja do przedszkoli

2020-06-10

Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług informuje o terminach dyżurów wakacyjnych w bieruńskich przedszkolach w okresie trwania epidemii

 

Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny odbywać się będzie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bierunia oraz wytycznymi GIS i MEN.

Zainteresowanych rodziców prosimy o pobranie dokumentów ze stron internetowych przedszkoli, a następnie przesłanie kompletnie wypełnionej dokumentacji drogą mailową na adres danego przedszkola najpóźniej do dnia 23.06.2020 r.

Dokumenty przesłane po 23.06.2020 r. nie będą rozpatrywane.