Przedszkolak z koronawirusem

2020-09-18

Informujemy, iż u jednego z wychowanków Przedszkola nr 1 w Bieruniu potwierdzono obecność koronawirusa. Po uzyskaniu telefonicznej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach oraz po uzgodnieniu z organem prowadzącym, podjęta została decyzja o zawieszeniu zajęć stacjonarnych w grupie, do której uczęszcza dziecko. Zajęcia zostaną zawieszone na okres od 18 września do 27 września 2020 r. UWAGA! Pozostałe grupy przedszkola działać będą nadal w systemie stacjonarnym!

Zgodnie z procedurą do SANEPIDU została przesłana lista osób, które mogły mieć bezpośredni kontakt z zarażonym dzieckiem. W znacznej większości są to pozostałe dzieci z grupy, a ich rodzice zostali powiadomieni o sytuacji również osobiście przez pracowników przedszkola. WAŻNE! Jeśli rodzice / opiekunowie nie otrzymali informacji z przedszkola oznacza to, że ich dziecko nie miało kontaktu z dzieckiem zarażonym.

Sala zajęć, do której uczęszcza dziecko wraz z sanitariatami zostanie poddana specjalistycznej dezynfekcji. Pragniemy jednak zapewnić, że pracownicy wszystkich jednostek oświatowych dochowują wszelkich starań podczas codziennych czynności związanych z utrzymaniem czystości i porządku (w tym bieżącą dezynfekcją) na terenie przedszkoli i szkół.