Uczeń szkoły podstawowej z koronawirusem

2020-10-05

Otrzymaliśmy informację, że u jednego z uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu potwierdzono obecność koronawirusa. Po uzyskaniu przez dyrekcję szkoły telefonicznej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach podjęta została decyzja o zawieszeniu zajęć stacjonarnych w klasie, do której uczęszcza uczeń. Zajęcia na terenie szkoły zostaną zawieszone na okres od 5 października do 10 października 2020 r., natomiast uruchomione zostaną zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Pozostałe oddziały Szkoły Podstawowej nr 1 działać będą nadal w systemie stacjonarnym.

Zgodnie z procedurą do SANEPIDU przesłana została lista osób, które mogły mieć bezpośredni kontakt z zarażonym dzieckiem. Są to wyłącznie uczniowie klasy, do której uczęszcza zarażony uczeń, a ich rodzice zostali powiadomieni o sytuacji również osobiście przez pracowników szkoły.

Kwarantanną nie zostaną objęci nauczyciele szkoły, ponieważ żaden z nich nie miał na tyle bezpośredniego kontaktu z zarażonym uczniem, aby mogło dojść do dalszej transmisji wirusa.

Pragniemy podkreślić, że pracownicy wszystkich jednostek oświatowych dochowują wszelkich starań podczas codziennych czynności związanych z utrzymaniem czystości i porządku (w tym bieżącą dezynfekcją) na terenie przedszkoli i szkół.