W Bieruńskim Centrum Usług został wyznaczony inspektor ochrony danych. Wypełniając zapisy art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych udostępniamy dane inspektora ochrony danych: Piotr Michalski, e-mail: iod@gmainvest.pl.