Uchwały i Zarządzenia 2019

pdf
plik pdf - 98.1 KB

w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół

pdf
plik pdf - 102.5 KB

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bieruń na rok szkolny 2019/2020

pdf
plik pdf - 98.4 KB

w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół

pdf
plik pdf - 98.4 KB

w sprawie uzgodnienia z dyrektorami szkół podstawowych w Bieruniu warunków korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat za posiłki

pdf
plik pdf - 98.1 KB

w sprawie uzgodnienia z dyrektorami przedszkoli w Bieruniu warunków korzystania ze stołówek przedszkolnych, w tym wysokości opłat za posiłki

pdf
plik pdf - 108.6 KB

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/10/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród

pdf
plik pdf - 99.5 KB

w sprawie terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”

pdf
plik pdf - 227.8 KB

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród

pdf
plik pdf - 206.8 KB

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Bieruń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

pdf
plik pdf - 192.7 KB

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na rok 2019

pdf
plik pdf - 277.2 KB

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na rok 2019

pdf
plik pdf - 368.3 KB

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz oddziału sportowego w klasach czwartych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu