Uchwały i Zarządzenia 2020

pdf
plik pdf - 107.5 KB

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/8/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Bieruń

pdf
plik pdf - 100.5 KB

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bieruń na rok szkolny 2020/2021

pdf
plik pdf - 100.7 KB

w sprawie terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2020/2021

pdf
plik pdf - 226.9 KB

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieruń

pdf
plik pdf - 226.4 KB

w sprawie wznowienia pracy szkół w okresie stanu epidemii

pdf
plik pdf - 271.8 KB

w sprawie wznowienia funkcjonowania przedszkoli w okresie stanu epidemii

pdf
plik pdf - 161.2 KB

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Bieruńskiego Centrum Usług

pdf
plik pdf - 381 KB

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz oddziału sportowego w klasach czwartych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu

pdf
plik pdf - 280.7 KB

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na rok 2020